Welkom bij Samen leven met kanker

Uit onderzoek van de afgelopen jaren weten we dat de woorden "u heeft kanker" en de behandeling die daar op volgt van grote invloed is op het verdere leven van patiënten en hun naasten: partner, kinderen, familie en vrienden. De onderzoeksgroep Samen leven met kanker streeft ernaar om door wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit van leven voor patiënten met kanker en hun naasten te verbeteren. Het toepasbaar maken van de resultaten van ons onderzoek naar de dagelijkse praktijk is voor ons een heel belangrijk doel!

Op deze website kunt u lezen wie er bij de onderzoeksgroep horen en welke projecten worden uitgevoerd. Ook vindt u in de kennisbank publicaties en presentaties vanuit de groep en andere informatie.

Op deze website vindt u geen informatie over de ziekte zelf of behandelingen. Daarvoor kunt u terecht bij uw behandelend arts, KWF Kankerbestrijding of patiëntenorganisaties.

U bent de hoofdpersoon voor de onderzoeksgroep Samen leven met kanker. Het grootste deel van ons onderzoek richt zich op patiënten met kanker. Hier vindt u informatie over ons en de projecten.

 

Informatie voor patiënten

De diagnose en behandeling van kanker heeft ook een grote impact op het leven van u, als naaste. Daarom is een deel van ons onderzoek ook bedoeld voor naasten en dierbaren.     

 

Informatie voor naasten

Scientific background regarding our research is presented on this part of the website. Members of our research group can access a secured part with our research quality management system.

 

Information for researchers

U behandelt patiënten met kanker en wijst hen zo nodig de weg naar passende nazorg. Op dit deel van de website vindt u achtergrondinformatie over de onderzoeksprojecten.

 

Informatie voor zorgprofessionals

 

© Copyright 2011 - Samen leven met kanker - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer